Antal: 0 Total: 0,00 DKK

Hjemmevejledning
– fordi en tryg hverdag
betyder alt

Hjemmevejledningen er en del af din visiterede handlingsplan fra kommunen, og tager derfor udgangspunkt heri. 

Hjemmevejledningen bliver planlagt i samarbejde med dig og hjemmevejlederen samt evt. pårørende, og vil blive struktureret præcis efter dine behov og ønsker. 

Hjemmevejledningen tilbydes ikke kun i dit eget hjem, men også med ledsagelse. Begge dele foregår efter en fast aftale.

Din personlige hjælper vil give vejledning, rådgivning og støtte i diverse gøremål og praktiske opgaver – samt yde konkret hjælp med de praktiske opgaver i en periode med det formål at gøre dig selvhjulpen efterfølgende.

Vi tilbyder at hjælpe dig med:

  • Struktur og sammenhæng i din hverdag. 

  • Fastholde og udvikle din identitet.

  • Træffe valg.

  • Udvikle og vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder i dagligdagen. 

  • Etablere eller vedligeholde dit sociale netværk og fritidstilbud. 

  • Kontakt til omverdenen, f.eks. til læge, sagsbehandler osv.  

Kontakt Kær.dk | T: 2775 7778