Kær.dk tilbyder privat pleje & omsorg i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Struer og Skive kommuner

Privatlivspolitik hos Kær.dk

Den dataansvarlige virksomhed er:

KÆR.dk
CVR 41198699
Bremdal Torv 4
7600 Struer
Danmark

E-mail:  kontakt@krpl.dk

1.   Behandling af persondata og formål
KÆR.dk behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

Behandlingen sker med hjemmel i:

  • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (a) samtykke
  • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (b) kontrakt/aftale
  • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (f) legitim interesse

1.1     Kunder
Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

I enkelte tilfælde vil vi desuden indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

1.2     Leverandører og andre samarbejdspartnere
I KÆR.dk anvender vi en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål.

For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere.

Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.

I enkelte tilfælde indsamler og behandler vi andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

1.3     Deltagere på arrangementer
I forbindelse med tilmelding til et, eller flere, af vore arrangementer afgiver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Oplysningerne deles med oplægsholdere, undervisere og facilitatorer på det specifikke arrangement.

Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter arrangementets afholdelse.

På kurser og arrangementer sker det, at vi tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på sociale medier eller anden markedsføring. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til fotografen eller den ansvarlige på stedet.

2.   Videregivelse af persondata
I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Det kan være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt eller reparationer.

Data behandles også af vore databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede ydelser.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

3.   Samtykke
I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

4.   Kontakt via mail, hjemmeside og sociale medier
Kunder, leverandører og samarbejdspartnere har mulighed for at kontakte os gennem forskellige kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men sker oftest på i forbindelse med forespørgsler på ydelser eller afklaringer i forbindelse med kunde/leverandørforhold.

Når du kontakter os indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn, telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, du sender til os.

5.   Opbevaring og sletning af persondata
Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

6.   Sikkerhed
For sikre de personligoplysninger vi er dataansvarlige for, har vi etableret en lang række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har interne procedurer for korrekt håndtering af personoplysninger, det er kun medarbejdere med et arbejdsrelateret behov der har adgang til data og derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik.

Ovenstående procedurer og politikker revideres jævnligt og mindst en gang om året.

7.   Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

8. Tilsynsrapport Lemvig Kommune
Du kan se vores tilsynsrapport for Lemvig Kommune her.