Kær.dk tilbyder privat pleje & omsorg i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Struer og Skive kommuner

Fra kommunal til privat hjemmehjælp

Tildeling af hjemmehjælp og gratis flytning til privat hjemmehjælp hos kær.dk kræver i begge tilfælde, at du kontakter visitationsafdelingen i din kommune.

Ønsker du at få tildelt offentligt betalt hjemmehjælp, kræver det under alle omstændigheder en visitation fra din kommune. Når visitationen har fundet sted, og du har fået tildelt hjemmehjælp, kan du – helt omkostningsfrit – vælge kær.dk som leverandør af ydelserne. Du skal blot gøre visitationsafdelingen i din kommune opmærksom på dit ønske. Enten i forbindelse med visitationsbesøget eller efterfølgende, når du har fået tildelt hjælpen – Så får vi besked og klarer resten.

Godkendt og fleksibel privat hjemmehjælp

Kær.dk er godkendt under fritvalgsordningen i Herning, Ikast-Brande, Skive, Lemvig og Struer kommuner, lige som vi selvfølgelig arbejder aktivt sammen med disse kommuners visitationspersonale, sygeplejersker, ergoterapeuter, familierådgivere m.fl. for at give dig den bedste pleje og hjælp.

Når du er blevet visiteret, drøfter vi den bedste tilrettelæggelse af hjælpen, og hvordan den tilpasses dine behov og dit hjem, herunder også fastlæggelse af de besøgstidspunkter, der passer bedst ind i din dagligdag. Vores fleksibilitet giver os nemlig mulighed for at tilpasse plejen, så praktiske og personlige ønsker bliver tilgodeset. 

Mere livskvalitet til hjemmeplejen

Den kommunale hjemmehjælps muligheder stopper med visitationens indhold. Sådan er det ikke hos kær.dk. Hos os kan du lægge ét – eller flere – lag på din hjemmehjælp og din livskvalitet. Her kan du tilkøbe ekstra varme hænder, personlig pleje og praktisk hjælp, skræddersyet præcis til dig og dine ønsker og behov.

Her finder du
visitationen
i din kommune

map

Holstebro Kommune
Tlf.: 27757778
Hverdage kl. 07.00 - 15.00.

Herning kommune
Tlf.: 96284460
Mandag - torsdag kl. 08.00-10.00
Mandag - torsdag kl. 12.30-14.00
Fredag kl. 08.00-12.00

Lemvig kommune
Tlf.: 96631578
Hverdage kl. 08.00 - 09.00
eller 13.00 - 13.30.

Skive kommune
Tlf.: 99156660
Hverdage kl. 08.00 - 09.00

Ikast-Brande kommune
Tlf.: 99603140
Hverdage kl. 08.30-10.00

Struer kommune
Tlf.: 96848315
Hverdage kl. 08.00 - 09.00
eller 12.00-13.00

Har du brug for hjemmepleje og måske lidt ekstra?

Er du visiteret hjælp, men føler ikke, at du får den hjælp, som du har behov for, så kan du også altid tilkøbe ekstra hjælp. Hjælpen vil blive udført af din faste hjælper, hvis du allerede har Kær.dk som leverandør i dag, og vil primært ske i forbindelse med din i forvejen visiterede hjælp.

Visitationen Herning:
Telefon: 9628 4460
Mandag - torsdag kl. 08.00-10.00 & 12.30-14.00
Fredag kl. 08.00-12.00

Visitationen Ikast-Brande:
Telefon: 9960 3140
Hverdage kl. 08.30-10.00

Visitationen Lemvig:
Telefon 9663 1578
Hverdage kl. 08.00 - 09.00 & 13.00 - 13.30

Visitationen Skive: 
Telefon: 9915 6660
Hverdage kl. 08.00 - 09.00

Visitationen Struer:
Telefon: 9684 8420
Hverdage kl. 08.00 - 09.00 & 12.00-13.00

Tilkøb Holstebro: 
Telefon: 2775 7778
Hverdage kl. 07.00 - 15.00